Renta planistyczna

by Jolanta Drobek

Uchwalenie planu miejscowego przez gminę wywołuje szereg następstw, w wyniku których zwiększają się dochody gminy. Renta planistyczna jest jednym ze źródeł dochodów gminy.

Może być także obciążeniem dla gminy, bowiem zdarzają się także przypadki, kiedy uchwalenie planu może spowodować obniżenie wartości nieruchomości.

Poniżej przeczytasz co mówią przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o tych dwóch przypadkach.

Plan miejscowy spowodował wzrost wartości nieruchomości

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrośnie, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wówczas gmina pobiera jednorazową opłatę planistyczną (potocznie zwana rentą planistyczną). Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Wzór na obliczenie opłaty planistycznej    Op=Sp x P (Wb – Wa)
Op – opłata planistyczna ustalona na dzień zbycia nieruchomości
Sp- stawka procentowa opłaty uchwalona przez radę gminy
P – powierzchnia nieruchomości w m2
Wb- wartość 1m2 nieruchomości według stanu po uchwaleniu lub zmianie planu, określona na dzień jej zbycia
Wa- wartość 1m2 nieruchomości według stanu sprzed uchwalenia lub zmiany planu, określona na dzień jej zbycia
 
Przykład 1
W wyniku uchwalenia planu miejscowego funkcja rolnicza została zamieniona na mieszkaniową
Dane:
Powierzchnia działki 3 000m2
Cena działki z funkcją rolniczą 40zł za m2
Cena działki z nową funkcją mieszkaniową 150zł za m2
Opłata planistyczna 30%
 
Op= Sp x P (Wb – Wa)
Op= 0,30 x 3000m2 (150zł – 40zł) = 0,30 x 3000m2 x 110zł = 99 000zł
 
Odpowiedź: Jeżeli inwestor sprzeda działkę w okresie 5 lat od uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, gminie należy się opłata planistyczna w wysokości 99 000zł
 

Plan miejscowy spowodował obniżenie wartości nieruchomości

Może się także zdarzyć, że wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Wówczas można żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od chwili, kiedy plan miejscowy albo jego zmiany stały się obowiązujące.

Jak uniknąć opłaty planistycznej

Opłata planistyczna może być pobrana w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego, ale pod jednym warunkiem – jeżeli nastąpi zbycie nieruchomości w tym okresie. Jeżeli inwestor poczeka ze sprzedażą nieruchomości 5 lat od daty uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, niebędzie musiał płacić gminie opłaty planistycznej.

W sytuacji, kiedy gmina nie ma planu miejscowego a inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na podstawie studium, gmina nie ma prawa naliczyć opłaty planistycznej. Pomimo, że wartość działki niewątpliwie wzrośnie, to inwestor nie będzie płacił gminie opłaty planistycznej, ponieważ tylko na podstawie planu miejscowego można taką opłatę naliczyć.

Inne podobne wpisy

{ 0 komentarzy… dodaj teraz jeden komentarz }

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: